maandag, september 24, 2018

Programma van 22 en 23 september

16:00 Vocala/Luctor MB 1 SOMAS/Activia MB 1
18:00 Vocala/Luctor DS 6 SOMAS/Activia DS 9

23 september: Mini’s N1.1 spelen toernooi in Maashees.

Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 9 oktober om 20.00 uur houden we de jaarlijkse ledenvergadering van vv Luctor in de Schutsboom. De voorgenomen samenwerking met Luctor, Achilles en Argos staat dan op de agenda. In de afgelopen maanden hebben verschillende werkgroepen (leden van alle clubs) het reilen en zeilen van de drie clubs in kaart gebracht. Vervolgens hebben zij bekeken of dat samenwerken in de toekomst mogelijk is en hoe dat eruit zou komen te zien. Op basis daarvan en in overleg met externe adviseurs en andere (fusie)clubs, hebben de besturen een advies geschreven. Dit alles is vastgelegd in het adviesrapport en per e-mail verzonden aan alle leden.

Stemmen
Tijdens de ledenvergadering stemmen we of dat de leden het advies uit het rapport volledig overnemen en door het bestuur laten uitvoeren. (Zie de elf punten op pagina 3 van het rapport.) Daartoe moet twee derde van de aanwezige stemgerechtigden voor stemmen. Stemgerechtigd zijn ‘gewone leden’ die op 1 juli 2018 zestien jaar of ouder zijn. De helft van de stemgerechtigden moet aanwezig zijn. Wanneer minder dan de helft aanwezig is, volgt een nieuwe ledenvergadering na 10 dagen doch binnen 28 dagen.

Lees het rapport goed door, of in ieder geval de samenvatting van drie pagina’s, zodat je weloverwogen kunt stemmen. Het rapport ligt ook ter inzage bij de voorzitter, Laageindsedijk 24b, voor hen die de bijlage niet kunnen openen. En kan na telefonische aankondiging (06 533 539 70) daar worden ingezien. De overige agendapunten van de ledenvergadering volgen na 25 september.

‘Vocala’ tijdelijke naam van samenwerkende volleybalclubs

De volleybalverenigingen uit Beugen, Oeffelt en Rijkevoort praten sinds enkele weken over de intensivering van de samenwerking. En om de samenwerking al in 2018 mogelijk te maken, zonder eerst te fuseren, is gekozen om alle leden onder een nieuwe tijdelijke naam in te schrijven bij de Nevobo. De naam is Vocala, van Volleybal Combinatie Achilles Luctor Argos.

‘We gaan eerst onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verdere samenwerking. Fuseren is daarbij een optie. Voor het onderzoek willen we de tijd nemen zodat het grondig gebeurd. Maar omdat je bij de nevobo voor 1 juli de teams moet aanmelden zouden we die tijd niet hebben. Inschrijven onder een tijdelijke naam is wel mogelijk. De clubnamen blijven bestaan maar de teams spelen onder de naam Vocala.’, vertelt Bart Haerkens van Argos. ‘Een belangrijk voordeel daarbij is dat we het komende seizoen al teams kunnen mixen, als dat nodig is’, vult Petra Kleijn van Achilles aan. ‘Want de tanende aanwas van nieuwe jonge leden en het vertrek van studerende senioren noopt tot samenwerking’, legt Paul Kempen van Luctor uit. ‘Alleen door intensief samen te werken kunnen we het volleybal voor de eigen dorpen behouden’.

Het komende seizoen worden alle leden van de drie clubs onder de naam Vocala ingeschreven en zoveel mogelijk ingedeeld in teams uit het eigen dorp. De contributie betaal je gewoon aan je eigen club. En het clubtenue blijft hetzelfde. De recreanten gaan ook onder de tijdelijke clubnaam spelen ondanks dat zij geen lid zijn van de Nevobo zijn.

Uit het onderzoek zal blijken welke samenwerkingsvorm het meest aantrekkelijk is. En die zal dan in juli 2019 inwerking treden.

Volg ons op Facebook

0FansLike

Hulp gevraagd

We zoeken enkele spelers of ouders die een taak op zich willen nemen. Taken die slechts 5 tot 10 uur per jaar kosten. Een hulp bij het indelen van de scheidsrechters en tellers. Een ouder die de Jeugdkampcommissie of de PR en sponsorcommissie versterkt. Voor een ouder die wat meer wil bijdragen, is er nog een plek in de Technische Commissie.

Wil je de club helpen, bel of app dan met Paul Kempen 06-533 539 70.