donderdag, juli 19, 2018

Vocala-dag op 15 september

Het Seizoen 2017/2018 zit erop, maar de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer in volle gang. Zaterdag 15 september wordt de Vocala-dag georganiseerd voor de jeugd- en damesteams. Dit zijn onderlinge wedstrijden en zullen in de middag plaatsvinden in Oeffelt in de Meercamp. Het programma is als volgt:

Veld 1

13.30-15.30* Vocala B1 – Vocala B2
15.30-17.30 Vocala B3 – Vocala B4

* Warming up om 13.00.

Veld 2

13.30-14.50* Vocala dames 2 – Vocala dames 5
14.50-16.10 Vocala dames 2 – Vocala dames 3
16.10-17.30 Vocala dames 3 – Vocala dames 5

* Warming up om 13.00, eerste wedstrijd beginnen om 13.30.

Veld 3

13.30-15.30* Vocala C1 – Vocala C2
15.30-17.30 Vocala dames 6 – Vocala dames 7

* Warming up om 13.00.

Stand van zaken Vocala

Op dit moment werken circa 30 personen in 6 werkgroepen samen om te onderzoeken hoe een eventuele samenwerking met Achilles, Argos en Luctor er uit kan zien. Daarvoor inventariseren zij de huidige activiteiten en maken een voorstel voor de toekomstige. Dat geldt ook voor het beleid, technische zaken, communicatie en financiën.

Vooruitlopende op dit alles spelen we het komende seizoen wel al onder de gemeenschappelijke naam Vocala. We doen dit zodat we, indien wenselijk, spelers uit het ene dorp bij het andere dorp kunnen laten spelen of invallen. Het betekent niet dat we al gefuseerd zijn!

Binnenkort komen de werkgroepen weer bij elkaar om hun onderzoek af te ronden. De aanbevelingen worden dan opgenomen in een adviesrapport. We willen het rapport 1 juli 2018 af hebben. Het rapport zal vervolgens in een algemene ledenvergadering (ALV) besproken worden en dan kunnen de leden besluiten of ze verder willen conform het adviesrapport of de voorkeur geven aan een andere weg. De ALV organiseren we in het najaar van 2018. We verwachten dat een eventuele verdere samenwerking op 1 juli 2019 in kan gaan.

  • 15 juni: tussenstand werkgroepen
  • 1 juli: adviesrapport klaar
  • Najaar 2018: ALV besluiten over rapport/toekomst
  • Najaar 2018 en voorjaar 2019: Uitwerken advies door de commissies
  • 1 juli 2019: ingangsdatum indien rapport aangenomen wordt

Seizoen '17 - '18 afgelopen

Het zit erop. Het seizoen is teneinde. We trainen nog door tot 19 mei en dan houden we zomerreces. Rond 1 september beginnen we weer met trainen. Teams die nog willen spelen op het Pinkstertoernooi (www.pinkstertoernooi.nl) in Sint Anthonis, kunnen zich daar zelf voor opgeven. Wanneer het hele team gaat en gespeeld wordt in Luctor tenue, kunnen de inschrijfkosten gedeclareerd worden bij de penningmeester.

Ondertussen werken de verschillende werkgroepen hard aan de samenwerkingsplannen met Achilles en Argos. En buigen de technische commissies zich over de teamindeling voor het komende seizoen. Zodra teamindeling bekend is laten we dat weten.

‘Vocala’ tijdelijke naam van samenwerkende volleybalclubs

De volleybalverenigingen uit Beugen, Oeffelt en Rijkevoort praten sinds enkele weken over de intensivering van de samenwerking. En om de samenwerking al in 2018 mogelijk te maken, zonder eerst te fuseren, is gekozen om alle leden onder een nieuwe tijdelijke naam in te schrijven bij de Nevobo. De naam is Vocala, van Volleybal Combinatie Achilles Luctor Argos.

‘We gaan eerst onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verdere samenwerking. Fuseren is daarbij een optie. Voor het onderzoek willen we de tijd nemen zodat het grondig gebeurd. Maar omdat je bij de nevobo voor 1 juli de teams moet aanmelden zouden we die tijd niet hebben. Inschrijven onder een tijdelijke naam is wel mogelijk. De clubnamen blijven bestaan maar de teams spelen onder de naam Vocala.’, vertelt Bart Haerkens van Argos. ‘Een belangrijk voordeel daarbij is dat we het komende seizoen al teams kunnen mixen, als dat nodig is’, vult Petra Kleijn van Achilles aan. ‘Want de tanende aanwas van nieuwe jonge leden en het vertrek van studerende senioren noopt tot samenwerking’, legt Paul Kempen van Luctor uit. ‘Alleen door intensief samen te werken kunnen we het volleybal voor de eigen dorpen behouden’.

Het komende seizoen worden alle leden van de drie clubs onder de naam Vocala ingeschreven en zoveel mogelijk ingedeeld in teams uit het eigen dorp. De contributie betaal je gewoon aan je eigen club. En het clubtenue blijft hetzelfde. De recreanten gaan ook onder de tijdelijke clubnaam spelen ondanks dat zij geen lid zijn van de Nevobo zijn.

Uit het onderzoek zal blijken welke samenwerkingsvorm het meest aantrekkelijk is. En die zal dan in juli 2019 inwerking treden.

Volg ons op Facebook

0FansLike

Hulp gevraagd

We zoeken enkele spelers of ouders die een taak op zich willen nemen. Taken die slechts 5 tot 10 uur per jaar kosten. Een hulp bij het indelen van de scheidsrechters en tellers. Een ouder die de Jeugdkampcommissie of de PR en sponsorcommissie versterkt. Voor een ouder die wat meer wil bijdragen, is er nog een plek in de Technische Commissie.

Wil je de club helpen, bel of app dan met Paul Kempen 06-533 539 70.